Hjem - Lions Rebild

Menu

retningslinjer for støtte

RETNINGLINJER FOR STØTTE FRA LIONS CLUB REBILD

Lions Rebild er en humanitær organisation der yder støtte til humanitære og velgørende formål – fortrinsvis i Rebild kommune.  Yderligere støttes nationalt som internationalt gennem Lions Danmark.

Ansøgning om støtte skal være skriftlig og stilet til Lions Club Rebild på e-mail:  rebild ved lions prik dk 

Ansøgningen skal beskrives og begrundes i forhold til nedenstående kriterier, hvoraf mindst et skal være opfyldt:
Humanitære formål:
• Sygdom
• Sult
• Krise

Velgørende formål:
• Ubemidlede
• Generel nytteværdi
• Livskvalitet
• Almenvældet
• Evt. yderligere

Ansøgningerne behandles løbende.
I ansøgningen bedes disse spørgsmål være besvaret:  
1. HVEM søger ?  (er du enkeltperson, gruppe, eller forening med navn, adresse, tlf, e-mail)
2. HVOR meget ansøges der om ?   (beløb incl. moms)
3. HVAD ansøges der til ?  (beskrivelse af genstande, aktiviteter, projekter etc.)
4. HVEM vil støtten gavne ?  (beskrivelse af hvad penge bruges til og hvem og hvor mange der får gavn)
5. ER DER søgt støtte hos andre bidragsydere ?  (hos hvem, hvor meget – og er der bevilget beløb)
6. HVORNÅR skal pengene bruges ? (dato og oplys bankkontonr. hvortil evt. støtte kan udbetales)

Ansøgningen sendes til:   rebild ved lions prik dk

PS: Som inspiration til ansøgningen kan du se under fanen ”DONATIONER”,  hvad vi tidligere har støttet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Følg Lions