Hjem - Lions Rebild

Menu

sommerafslutning, generalforsamling mv. 2020

Stor aften i Lions Club Rebild

17. juni 2020

MINIGOLF -- MIDDAG -- GENERALFORSAMLING -- MEDLEMSMØDE
Der regnes vist stadig på resultatet af den spændende  mini golf match  :)

Efter matchen var der en velfortjent og velsmagende mørbrad bøf med tilhørende rødvin og der blev afsunget  ”Danmark nu blunder den lyse nat”, inden der var klar til generalforsamlingen:                
DAGSORDEN:

    1. Valg af dirigent:              
Viggo blev valgt.
                                                                 
    2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed : 
     
  (Rene’s  manuskript:)
       Indledtes med Præsidentens morale for 2019-2020:  "Det er den fungerende præsidents håb, at vi som er forsamlede i Lions Club Rebild, må være med til at skabe respekt om samværet og klubarbejdet. I en tid hvor alting drejer sig om magt, infdlydelse og profit, er det af største vigtighed at forstå værdien i et jævnt og muntert samvær med ligesindede . Ingen behøver at øve store gerninger og ingen behøver at forpligte sig udover evner og anlæg, men det er vigtigt at have Lions kammeratlige ånd for øje. Dog skal vi indskrænke os i sluttet kreds, at gøre godt og øve ret. I vor daglige færden må det være ethvert medlems pligt og ønske at optræde som et sandt menneske med reelle hensigter." 
       Der er afholdt 7 medlemsmødet og aflyst 3 og afholdt 6 bestyrelsesmøder.
       Klaus Anker og Kim er udmeldt og året slutter med 25 medlemmer. Der er i øjeblikket 3 nye aspiranter.  Der har været besøg til medlemsmøderne af Stina Bargmann Toft om udsatte børn, Christina fra Frivilligcenteret. Dorthe og Anne fra Sortebakkens Gymnastikforening i Nørager og indlæg fra Lars Riber om Lions i Grønland. Michael Nielsen om at være Lions. Besøg af Distriktsguvernør Inge Guldhammer og Zone formand Arne Salomonsen og indlæg af Knud Erik Høgh om Julemærkehjemmene.
God julefrokost i december. 3.onsdagsmøder har der kun været køkkenløver en gang.
Stor succes med kalendersalg og  Fjordlotteri, men aflyst Herrefrokost på grund af Coronaudfordringen. Donationer såsom musikken til ”demensdans”,  Julepakker via Stina. Hjælpemotorer til kørestole. Fine PR indslag i lokalaviserne,  Velbesøgt møde for nye  medlemmer i Aalborg i Januar måned. Samarbejdsmøder med Rold Skov Lions og Lions Svenstrup. Deltaget i  Zonemøder og møder for P og VP i Zonen. Fremtiden med eller uden Corona samt nedsættelse af udvalg ved  bestyrelsesmøde i august. Næste medlemsmøde til september 2020.06.29 Præsidentens visioner ( Hvis han bliver  genvalgt).


    3. Kassereren forelægger en oversigt over regnskaberne for såvel klubbens administration som aktiviteterne for den forløbne del af klubåret til godkendelse samt budget for administrationen i det kommende klubår.
    
   Der forventes et overskud i 15.000 i klubkassen som foreslåes anvendes til sommerafslutning, blev vedtaget med aklamation.  Der står pt. 314.000 i aktivitetskassen.
 
     
    4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingentet og gaver for det kommende klubår.

 Bestyrelsen foreslår uændret kontigent trods stigning til Lions
   
5. Indkomne forslag.   
ingen

 6. Valg af præsident    Rene’ blev genvalgt

 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
        h. Valg af vicepræsident 
Jan blev valgt
        i. Valg af sekretær            Erik K. blev genvalgt
        j. Valg af kasserer            Svend A. blev genvalgt
        k. Valg af klubmester      Jan blev genvalgt
        l. Valg af tailtwister         Mogens blev valgt
          
 8.  Valg af to revisorer   
Per og Michael valgt

 9. Eventuelt
     
Rene’ takkede for opbakningen. 
      Svend foreslår at vi i løbet af det kommende år finder en afløser for ham som kasserer.
       Bestyrelsen foreslår Klaus Marcher.     • MEDLEMSMØDE:

      1. Præsidenten med meddelelser, ansøgninger mv.
      ”Skubberne ved Mastruplund og Ådalscentret søger om 31.800 kr. til 2 hjælpemotorer for kørestole”.  18 frivillige skubber 1 gang om ugen – året rundt – beboerne rundt i byen.

     
    
  a) Markering og gaver i anledning af Christian Christensens 80 års og Viggo Sindal 75 års fødselsdage
   
      b) Bent låner kæden og overrækker 20 års jubilæums nål til Rene’ og 10 års til Leo,

      c) Ansøgninger:
    •     Efter indstilling fra bestyrelsen bevilges 31.800 kr. til skubberne i Støvring til 2 hjælpemotorer til kørestole.
    •     Frivilligegruppen for Flygtninge i Støvring/Skørping er bevilget 5.000 kr yderligere (10.00 i alt) til udflugt.
    •     Ændret tidspunkt for donation til demens dansen i Terndrup – nu først i oktober
    •     Parkinson-foreningens Unity-walk i Aalborg blev desværre aflyst, men vi har lovet at være med næste år.
    •     Ansøgning fra Menatek Øster Hornum har fået afslag til støtte for indkøb af ”Nerf Guns”.
    •     Ansøgning fra Støvring Håndbold har fået afslag til støtte for indkøb af materialer til kommende sæson.
    •     ”Tour de Taxa Himmerland” har fået 5.000 kr. til indsamlingen til julemærkehjemmene.
     
    •    I øvrigt henvises til omtalen på vor hjemmeside: http://rebild.lions.dk/donationer_-_omtale 

     

      2. Status fra arbejdsudvalgene
          
  Bestyrelsens plan er at nedsætte nye arbejdsudvalg efter ferien så de er klar ved første møde i september. 
           ”Da der lurer en deadline for kalender, lodsedler og bogen lige om hjørnet, besluttede  forsamlingen at lave et  break med gruppemøder for at aftale det nærmere forløb i arbejdsudvalgene, som efterfølgende er i fuld gang   med at lave ansøgninger, tegne annonce-sponsorater, planlægge trykning og salg.
            Kalenderudvalget holder et møde indenfor 14 dage og udvides gerne med de nye aspiranter – hvis de vil. 
            Lodseddel-udvalget udvides med Hans Jørgen og går i gang på mandag.
            ”Barn af Himmerland”  kommer mod forventning ikke til at indeholde artikel af David Trads. Øv.   

         
      3.   Eventuelt
           
Rene’ udbad sig resultalisterne fra minigolf-matchen, så vil præmie blive uddelt på næste medlemsmøde.
 

      4.    Tailtwister.
 
      Der tilstræbes at indsamle ca. 300 kr. i alt på hvert møde. Denne gang idømmes hver mand 20 kr. i bøde. 
      
For referat: Erik Kragelund

Følg Lions